صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

       

نام سازمانآدرس اینترنتی
آموزشکده فنی شهید منتظری مشهد http://mashhadmtv.ac.ir
آموزشكده فني شماره دو مشهد- ثامن الحجج http://samenmashhadtc.ac.ir/
آموزشكده فني دختران نيشابورhttp://afdn.edu.tvu.ac.ir
آموزشكده فني دختران سبزوارhttp://afs.edu.tvu.ac.ir
آموزشكده فني دختران بيرجند - سپيده كاشانيhttp://sepidehmit.edu.tvu.ac.ir
آموزشكده فني دختران بجنورد - انقلاب اسلاميhttp://afdb.edu.tvu.ac.ir
آموزشكده فني دختران تهران وليعصر (عج)http://valiasr.tvu.ac.ir
آموزشكده فني شهيد شمسي پور شماره 2http://shamsipour.tvu.ac.ir
دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران -دكترشريعتيhttp://shariaty.ac.ir
وزارت علوم و تحقیقات و فناوریhttp://www.msrt.ir/fa/pages/Home.aspx
وزارت علوم و تحقیقات -حوزه معاونت آموزشی http://www.msrt.ir/fa/Pages/MainMenuPages/EducationalAssistant.aspx
وزارت علوم و تحقیقات - حوزه معاونت مالی و اداریhttp://www.msrt.ir/fa/Pages/MainMenuPages/FinantialAssistant.aspx
وزارت علوم و تحقیقات - حوزه معاونت پژوهشی و فناوریhttp://www.msrt.ir/fa/Pages/MainMenuPages/ResearchAssistant.aspx
وزارت علوم و تحقیقات - حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعیhttp://www.msrt.ir/fa/Pages/MainMenuPages/CulturalAssistant.aspx
دانشگاه فردوسی مشهدhttp://um.ac.ir/
دانشگاه صنعتی امیر کبیرhttp://www.aut.ac.ir/www/aut/main/?l=3
دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ir/home